Instrukcje i Znaki BHP i P.POŻ

Cena każdej z oferowanych instrukcji wynosi 8,00 zł. + VAT 22%
W ofercie posiadamy również znaki ewakuacyjne , p. - poż., ostrzegawcze i inne w wersji fotoluminescencyjnej i zwykłej.

Wykaz Tablic:

Instrukcje ogólne
1.Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników
2.Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
3.Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką
4.Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki
5.Wyciąg z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom
6.Wykaz prac zabronionych młodocianym

Magazynowanie i Transport
7.Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w magazynie ogólnego przeznaczenia
8.Instrukcja BHP na stanowisku operatora dżwignicy
9.Instrukcja BHP przy obsłudze dżwignika
10.Instrukcja BHP dla konserwatora urządzeń dżwignicowych z wyłączeniem dżwigów towarowych i osobowych
11.Instrukcja obsługi wciągników elektrycznych
12.Instrukcja BHP przy obsłudze ładowania baterii akumulatorów
13.Instrukcja BHP przy obsłudze suwnicy
14.Instrukcja BHP przy obsłudze wózka akumulatorowego
15.Instrukcja BHP przy obsłudze wózków widłowych (sztaplarek)
16.Instrukcja BHP ręcznego przewożenia towarów

Obróbka Metali
17.Instrukcja BHP przy posługiwaniu się ręcznymi narzędziami o napędzie mechanicznym przy obróbce metali i drewna
18.Instrukcja BHP przy szlifierkach
19.Instrukcja bezpiecznej obsługi sprężarek powietrznych
20.Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki taśmowej
21.Instrukcja BHP eksploatacji szlifierki do płaszczyzn
22.Instrukcja BHP przy obsłudze giętarki hydraulicznej do rur instalacyjnych
23.Instrukcja bezpiecznej obsługi frezarek do metali
24.Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki wielowrzecionowej
25.Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki poziomej
26.Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki
27.Instrukcja BHP przy obsłudze strugarek do metali
28.Instrukcja BHP eksploatacji wiertarki stołowej
29.Instrukcja BHP przy pracach ślusarskich
30.Instrukcja BHP przy spawaniu acetylenowym
31.Instrukcja BHP przy spawaniu łukiem elektrycznym
32.Instrukcja BHP dotycząca obchodzenia się z narzędziami ręcznymi
33.Instrukcja BHP bezpiecznej obsługi tokarek do metali
34.Instrukcja BHP przy obsłudze zgrzewarki punktowej i liniowej
35.Instrukcja BHP bezpiecznej obsługi nożyc mechanicznych do cięcia blach
36.Instrukcja BHP przy obsłudze pilarki ramowej wielopiłowej
37.Instrukcja BHP przy obsłudze piły mechanicznej do cięcia metali
38.Instrukcja BHP użytkowania elektrycznych przecinarek lin drucianych
39.Instrukcja BHP oczyszczarki bębnowej
40.Instrukcja eksploatacji i remontów pras mimośrodowych
41.Instrukcja BHP przy oczyszczaniu elementów metalowych za pomocą piasku, żużla lub śrutu
42.Instrukcja BHP dla odlewni

Obróbka Drewna
43.Instrukcja BHP przy obsłudze suszarni do drewna
44.Instrukcja BHP przy obsłudze tokarki do drewna
45.Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki-felcarki do drewna ( dolnowrzecionowej )
46.Instrukcja bezpiecznej obsługi piły tarczowej
47.Instrukcja BHP przy obsłudze strugarki - wyrówniarki do drewna
48.Instrukcja BHP w warsztatach stolarskich
49.Instrukcja BHP przy obsłudze strugarki grubościowej

Budownictwo
50.Instrukcja BHP przy wznoszeniu i demontażu rusztowań budowlanych
51.Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac tynkarskich oraz murarskich
52.Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót dekarskich
53.Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki
54.Instrukcja BHP przy tynkowaniu mechanicznym i obsłudze agregatu tynkarskiego

Gastronomia
55.Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń w zakładach gastronomicznych
56.Instrukcja BHP przy obsłudze frytkownicy
57.Instrukcja BHP przy obsłudze kuchni mikrofalowej
58.Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny wieloczynnościowej gastronomicznej
59.Instrukcja BHP przy obsłudze stołu podgrzewczego
60.Instrukcja BHP przy obsłudze opiekacza - grilla gazowego
61.Instrukcja BHP przy obsłudze kociołków przechylnych
62.Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego  węglowego
63.Instrukcja BHP przy obsłudze kotłów warzelnych
64.Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego elektrycznego
65.Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego węglowo - parowego
66.Instrukcja BHP przy obsłudze patelni elektrycznej
67.Instrukcja BHP przy obsłudze elektrycznego podgrzewacza wody
68.Instrukcja BHP przy obsłudze szaf chłodniczych
69.Instrukcja BHP przy obsłudze piekarnika
70.Instrukcja BHP przy obsłudze patelni gazowej
71.Instrukcja BHP przy obsłudze obieraczki do ziemniaków
72.Instrukcja BHP automatycznej krajalnicy żywności
73.Instrukcja BHP przy obsłudze pieca ( Trzonu ) kuchennego
74.Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do mielenia mięsa - wilka
75.Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn do zmywania naczyń

Prace instalacyjne
76.Instrukcja BHP na stanowisku elektromontera przy wykonywaniu i eksploatacji sieci o napięciu do 1 KV
77.Instrukcja postępowania w przypadku porażenia prądem elektrycznym
78.Instrukcja BHP dla konserwatora sieci wodno - kanalizacyjnej i C.O.
79.Instrukcja BHP dla urządzenia odpylającego
80.Obsługa kotła C.O. podczas pracy
81.Instrukcja bezpiecznej obsługi kotłów parowych                   

Chemia i tworzywa sztuczne
82.Instrukcja BHP przy obsłudze wtryskarki
83.Instrukcja BHP przy maszynach produkcyjnych
84.Instrukcja BHP przy magazynowaniu i stosowaniu podchlorynu sodowego do uzdatniania wody
85.Instrukcja BHP w laboratorium
86.Instrukcja BHP przy pracy z kwasami
87.Instrukcja BHP przy eksploatacji zgrzewarki elektrycznej do tworzyw sztuczny

Pozostałe
88.Ogólna instrukcja BHP podczas produkcji wykrojów w szwalni
89.Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny offsetowej
90.Instrukcja BHP dla splataczy lin

Instrukcje Przeciwpożarowe
91.Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
92.Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
93.Instrukcja p. - poż. dla obiektów handlowo - usługowych
94.Instrukcja p. - poż. - profilaktyka dla wszystkich pracowników
95.Instrukcja p. - poż. na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
96.Instrukcja p. - poż. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa garaży i warsztatów samochodowych
97.Instrukcja przeciwpożarowego zabezpieczenia magazynów z materiałami pożarowo niebezpiecznymi
98.Instrukcja  p. - poż. dla pomieszczeń warsztatu mechanicznego
99.Instrukcja przeciwpożarowego zabezpieczeniamagazynów nie zagrożonych wybuchem
100.Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo
101.Instrukcja p. - poż. dla pomieszczeń lakierni i malarni

Zapraszamy do współpracy !!!www.bhp-flesz.pl