Zamówienia


Zamówienia mog± Państwo składać drog± elektroniczn± biuro@bhp-flesz.pl

B±dĽ telefonicznie pod numerami 
TEL/FAX  052 3724532
Kom.       0601664532

Zamówienia realizujemy w ci±gu 10 dni od momentu jego otrzymania, drog± pocztow± lub przesyłk± kuriersk± na życzenie klienta.
Koszty przesyłki pokrywa zamawiaj±cy.
Stosujemy dwa rodzaje rozliczanie, przelew lub dostawa za pobraniem.

Wszystkie artykuły można też zakupić w naszej firmie.
Szczegółowe dane oraz jej lokalizację naszej firmy znajdziecie Państwo w dziale Kontakt

Zapraszamy do współpracy
!!

www.bhp-flesz.pl oraz www.Instrukcjebhp.eu